Privacy Verklaring


Dit is de privacyverklaring van de Creatieve Werkkamer. In dit document vertel ik je graag op welke manier er zorgvuldig met jouw privacy en gegevens omgaan. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met info@creatievewerkkamer.nl

Contactgegevens

Creatieve Werkkamer
Daniëlle Zwinkels
Harteveldlaan 18a
2675 LE Honselersdijk

www.creatievewerkkamer.nl
info@creatievewerkkamer.nl
KVK 65 19 57 36

Persoonsgegevens die verzameld worden

De Creatieve Werkkamer verwerkt je persoonsgegevens om er voor te zorgen dat een ontwerpopdracht op de juiste manier voltooid kan worden. De Creatieve Werkkamer gebruikt deze gegevens om de opdracht met de klant zo goed mogelijk te laten verlopen en omdat het een wettelijke verplichting is om deze te verzamelen.

Contactgegevens: 

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Daarnaast kan het voorkomen dat je zelf persoonsgegevens aanlevert in verband met een ontwerpopdracht. Wanneer er voor een te ontwerpen productgegevens door je worden aangeleverd, worden deze niet verwerkt en bewaard nadat het ontwerp is afgerond.

doeleinden

De Creatieve Werkkamer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Voor het maken van een ontwerp
– Contact met je te kunnen opnemen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Het leveren van samples en drukproeven
– Het leveren van het eindproduct of dienst
– Het versturen van offertes en facturen.

Duur van de opslag

De Creatieve Werkkamer zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. De persoonsgegevens die nodig zijn voor het opstellen van je factuur worden tot 7 jaar na verstrekking bewaard (wetgeving belastingdienst). Alle overige persoonsgegevens worden na het afronden van de ontwerpopdracht maximaal één jaar bewaard om indien nodig opnieuw contact met je op te kunnen nemen. Doeleinden hiervan kunnen zijn: het versturen van nalevering, informeren of alles naar wens is en het opsturen van een attentie.

Beveiliging

Om je persoonsgegevens te beschermen worden er passende maatregelen genomen, zodat verlies en misbruik tegengegaan kan worden. Je gegevens worden beveiligd middels een wachtwoord. Daarnaast wordt de website van de Creatieve Werkkamer beveiligd middels een betrouwbaar SSL-certificaat.

Delen met anderen

De persoonsgegevens die de Creatieve Werkkamer verwerkt worden niet gedeeld met anderen en zullen uitsluitend verstrekt worden aan derden indien dit expliciet nodig is voor de uitvoering van de opdracht of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Recht op inzage

Als betrokkene heb je ten alle tijd recht op inzage, aanpassen of het verwijderen van je persoonsgegevens. Dit verzoek kan ingediend worden via info@creatievewerkkamer.nl onder vermelding van inzage persoonsgegevens. Er kan om een kopie van je identiteitsbewijs worden gevraagd om de identiteit te kunnen verifiëren.

Autoriteit persoonsgegevens

De autoriteit Persoonsgegevens is de toezichthouder op de nieuwe privacywetgeving. Als betrokkene heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer je gegronde redenen hebt om de verwerking van de persoonsgegevens door de Creatieve Werkkamer in twijfel te trekken.